DISCLAIMER

Bij het ontwerpen en samenstellen van website Sampreshan.com is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de website onvolkomenheden of onjuistheden bevatten. Sampreshan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of onrechtmatige informatie.

Informatie over boeken

De informatie en inhoud over boeken die Sampreshan op de website publiceert, kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie van derden

Sampreshan is niet verantwoordelijk voor content die door derden op een website geplaatst is. Deze meningen geven niet de mening of het beleid van Sampreshan weer. Sampreshan behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, als deze content in strijd is met de wet, het intellectueel eigendomsrecht of de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.