PRIVACY / COOKIES

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Sampreshan van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Sampreshan allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Distributie, logistiek en betaling

Om uw bestelling te kunnen bezorgen geven wij uw persoonlijke gegevens door aan onze distributie- en logistieke partners zoals PostNL en DHL. Zij ontvangen daarvoor uw naam, adres en bestelnummer.

Voor de financiële afhandeling van uw bestelling ontvangen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, NAW-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die we met u afsluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee maanden nadat uw bestelling is afgerond.

Contactformulier

Met info@sampreshan.com kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten: 
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben • het laten corrigeren van fouten 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens • intrekken van toestemming 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in België tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Vestigingsgegevens
Sampreshan
Schoenerkade 89
2725 EW Zoetermeer

Contactgegevens
E-mail: info@sampreshan.com